در سه حادثه جداگانه در کشمير هند در روز چهارشنبه، دست کم ۷ تن، از جمله يک سياستمدار طرفدار هند کشته شدند.

به گفته مقامات پليس، در سرينگر ستيزه گران اسلامی فاروق زرگر، رهبر حزب مخالف " کنفرانس ملی" را هدف گلوله قرار دادند و به شدت مجروح کردند. او ساعتی بعد در بيمارستان درگذشت.

در حمله ای جداگانه در جنوب سرينگر، در يک تيراندازی که در داخل اتوبوسی بين سربازان و يک شورشی مظنون درگرفت، سه مسافر، يک سرباز و مهاجم کشته شدند.

در شهر " سوپُور" جدائی خواهان مظنون يک سرباز شبه نظامی را هنگامی که سرگرم گشت زنی بود کشتند.

s