با اعلام حکم اعدام ليلا دختر ۱۹ ساله در ايران، سازمانها و فعالين حقوق بشر در داخل و خارج از کشور در تلاش هستند تا از اجرای اين حکم جلوگيری شود. نسرين مهدوی، خبرنگار بخش فارسی صدای امريکا از آلمان در اين زمينه گزارشی تهيه کرده است که توجه شما را به آن جلب می کنيم.