در پی نامه اخير جامعه بهايی ايران به خاتمی، رئيس جمهوری اسلامی ايران، برای رعايت حقوق خود، خبرنگار بخش فارسی صدای امريکا با خانم ديان علايی، نماينده جامعه بهايی در سازمان ملل متحد، پيرامون تلاشهای بين المللی برای حفاظت از حقوق بهائيان گفتگويی به عمل آورده است که در اينجا می شنويد.