دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا مسايل زير را مورد بررسی قرار می دهد.

1 - مشکل غنی سازی اورانيوم در جمهوری اسلامی

2 – رد تقاضای جمهوری اسلامی ايران برای عضويت در سازمان تجارت جهانی

3 - تهديدات مقامات اسرائيل و آمريکا