در عراق، شورشيان در ادامه مبارزه خشونت آميز خود در پيشاپيش برگزاری انتخابات پارلمانی، به حملاتی در بغداد و در شهر موصل دست زده اند.

در يک حمله خمپاره ای که روز پنجشنبه در نزديکی يک پايگاه گارد ملی عراق و سفارت آمريکا در بغداد روی داد ، سه عراقی جانسپردند و پنج نفر زخمی شدند.

انفجار يک اتومبيل حامل بمب در نزديک يک بازار شلوغ در موصل، دو مجروح برجا گذاشت.