از تهران آقای رضا اشرف پور، دبير تشکيلات اتحاديه ملی دانشجويان و فارغ التحصيلان ايران در پاسخ به سوالات بهروز عباسی از صدای آمريکا وضعيت بازگشت به زندان آقای منوچهر محمدی، دبير کل اين اتحاديه را مورد بررسی قرار می دهد. به اين گفتگو توجه بفرمائيد.