دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا برگزاری مراسم سوگند رئيس جمهوری افغانستان و سخنان وی را مورد بررسی قرار می دهد.