پليس اسرائيل می گويد يک مرد عرب اسرائيلی را به اتهام جاسوسی برای ايران دستگير کرده است.

پليس روز سه شنبه گفت مرد که ۵۶ ساله است، روز ۶ نوامبر به ظن جاسوسی و ادامه تماس با ماموران اطلاعاتی ايران دستگير شد.

به گفته پليس، او که در روستايی در شمال اسرائيل سکونت دارد، روز چهارشنبه رسما متهم خواهد شد.

R