مقامات نظامی افغانستان می گويند در نبرد سنگينی در ولايت خوست، دست کم شش جنگجوی طالبان و سه سرباز افغان کشته شدند.

به گفته يک فرمانده محلی، نبرد شامگاه دوشنبه و پس از آن درگرفت که گروه بزرگی از ستيزه گران، مسلح به مسلسل و خمپاره، به يک پاسگاه نظامی در نزديکی مرز پاکستان شبيخون زدند.

R