فيليپين بار ديگر به شهر وندان خود توصيه کرده است از ‏سفر به عراق برای کار پرهيز کنند. ‏ يک سخنگوی رياست جمهوری روز سه شنبه با اشاره به ‏مجروح شدن دو فيليپينی در جريان حملات اخير به پايگاه ‏های نظامی آمريکا در عراق گفت : مانيل قصد ندارد ‏ممنوعيت سفر کارگران فيليپينی به عراق را ، تا زمانی که ‏صلح و ثبات در انجا برقرار نشده است، لغو کند.‏

خبرگزاری آسوسيتد پرس نيز گزارش می دهد معاون ‏وزارت امور خارجه فيليپين از حدود 6 هزار فيليپينی که در ‏حال حاضر در کشورهای خاورميانه کار می کنند خواسته ‏است مراقب حملات احتمالی در منطقه باشند.‏

a