روسيه می گويد ارتش آماده است با بمب افکن های ‏استراتژيک و موشکهای کروز به پايگاه های تروريستی ‏مظنون در خارج از مرزهای کشور حمله کند. ‏

فرمانده نيروی هوائی روسيه به خبرنگاران گفت مسکو ‏برای هر حمله ای تمام امکانات خود را به کار خواهد گرفت.‏

او مشخص نساخت کدام کشورهائی را در نظر دارد و در اين ‏زمينه که چه موضوعی چنين هشداری را موجب شد نيز ‏توضيحی نداد.‏

مسکو پيشتر جمهوری گرجستان را به پناه دادن به ‏شورشيان چچن متهم کرده است. ‏

a