وزير انرژی اندونزی می گويد تا پايان سال ميلادی جاری از مقام خود به عنوان دبير کل سازمان کشورهای صادر کننده نفت – اوپک – استعفا خواهد داد.

" پورنومو يوسگيانتورو" در اوائل سال به دبير کلی اوپک منصوب شد و می گويد به اين دليل کنار می رود که بتواند توجه خود را بر وظايفی که در دولت " سوسيلو بامبانگ يود هو يو نو" رئيس جمهوری جديد اندونزی به او واگذار شده است، متمرکز سازد.

اوپک ممکن است در اجلاس هفته آينده در مصر، دبير کل جديدی انتخاب کند.

s