سفير جديد آمريکا در پاکستان می گويد ايالات متحده در دستگيری اوسامه بن لادن رهبر شبکه تروريستی القاعده، " جدی " است.

" رايان کراکر" که روز سه شنبه در پيشاور با خبرنگاران سخن می گفت، با اين حال اظهار داشت: دستگيری بن لادن به معنای پايان گرفتن فعاليت های القاعده نخواهد بود.