در عراق گروه های سياسی عمده از دولت موقت ‏خواسته اند به دليل ادامه خشونت در کشور، انتخابات ‏سراسری را ، که قرار است روز 30 ژانويه برگزار شود، به ‏تاخير بياندازد.‏

دست کم 15 گروه سياسی، که اکثرا اهل تسنن و کرد ‏هستند، روز جمعه در پی جلسه ای در خانه عدنان پاچه چی، ‏سياستمدار متنفذ سُنّی، که مناسبات نزديکی با واشنگتن ‏دارد، گفتند انتخابات بايد شش ماه به عقب انداخته شود. ‏

پرزيدنت بوش روز جمعه گفت اميدوار است انتخابات در ‏زمان مقرر برگزار شود.‏ در اين ميان، يک مقام بريتانيائی گفت چهار کارمند يک ‏شرکت خصوصی امنيتی بريتانيائی که روز پنجشنبه در ‏محله معروف به " ناحيه سبز" در بغداد کشته شدند، ‏سربازان نپالی بودند.‏

روز جمعه همچنين ارتش آمريکا گفت تفنگداران دريائی در ‏پی حمله ای برای درهم کوبيدن شورشيان در فلوجه، بيش ‏از نيمی از خانه ها را از اسلحه پاک کردند. ‏

a