همزمان با تشکيل کنفرانس شرم الشيخ وزيران خارجه کشورهای عضو اتحاديه اروپا نيز در اجلاس بعد از ظهر روز دوشنبه 22 نوامبر خود در بروکسل مسايل جاری خاورميانه و بويژه اختلاف اسرائيل و فلسطينيان بعد از مرگ عرفات را مورد بررسی قرار دادند.

به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.