پاکستان ادعای يک گروه تبعيدی ايرانی مخالف را که عبدالقدير خان، دانشمند ارشد پاکستانی، طرح ساختن بمب اتمی و مقداری اورانيوم آماده برای استفاده در ساختن اسلحه را به تهران تحويل داد، تکذيب می کند.

مسعود خان، سخنگوی وزارت امور خارجه، روز پنجشنبه در اسلام آباد به خبرنگاران گفت اين اتهام بی اساس است و پاکستان آماده است به هرگونه تحقيقاتی درباره آن کمک کند.

R