دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا بازتاب سفر کالين پاول به خاورميانه در منطقه و انتصاب قريب الوقوع خانم کاندوليزا رايس، مشاور امنيت ملی کاخ سفيد به مقام وزارت خارجه آمريکا را مورد بررسی قرار می دهد.