آلبانی، کروواسی و مقدونيه در کوششی برای عضويت در ناتو آمادگی خود را برای توسعه مشارکت در فعاليت های آن ابراز داشته اند و قول داده اند بر همکاری با اتحاديه آتلانتيک شمالی بيافزايند.

وزيران امور خارجه سه کشور در بيانيه ای عهد کردند با مشارکت در عمليات اتحاديه از جمله در عراق و افغانستان، فرصت های جديدی برای عضويت در ناتو فراهم آورند.

K