ويلی نلسون خواننده آهنگ های محلی و 8 بار برنده جايزه "گرامی" شصت سال است آهنگ می سازد و می خواند. برخی او را يک اسطوره زنده می دانند. او امسال دو آلبوم جديد به بازار آورد. "مری مورنينگ استار" از صدای آمريکا گزارشی درباره آلبوم جديد او It Always Will Be" تهيه کرده است که ترجمه آن را می شنويد.