مقامات امنيتی در قزاقستان می گويند پليس اعضای يک گروه تروريستی را که با القاعده ارتباط دارد دستگير کرده است.

به گفته مقامات، اين گروه که خود را " جمعيت مجاهدين " می نامد، قصد داشت به حملات تروريستی عليه مقامات ارشد در ازبکستان دست بزند.

مقامات می گويند ٩ شهروند قزاقستان و چهار ازبک، از جمله دستگير شدگان هستند.

R