خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا با دکتر «گری سامور»، نماينده ويژه پرزيدنت کلينتون در شورای امنيت ملی و رئيس برنامه تفاهم جهانی در رابطه با سلاح های کشتار جمعی در انستيتوی بين المللی مطالعات استراتژيک، در مورد توافق کشورهای عضو اتحاديه اروپا و ايران در باره برنامه هسته ای ايران گفتگويی انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنيم.