سازمان ملل متحد نسبت به سرنوشت ساکنان فلوجه که در محاصره شهر گرفتار شده اند ابراز نگرانی کرده است.

کميساريای آوارگان و پناهجويان روز سه شنبه گفت نگران وضعيت دهها هزار نفری است که گفته می شود پيشاپيش حمله نيروهای آمريکائی و عراقی از فلوجه گريخته اند.

مقامات آمريکائی می گويند حد اقل نيمی از ساکنان شهر فرار کرده اند، اما بالغ بر ۱۰۰ هزار نفر در آنجا باقی مانده اند.

کميساريا در عراق حضور ندارد، ولی منابع محلی آن می گويند بسياری از مردم در خانه ها و چادرهای نزديک فلوجه بسر می برند.

دولت عراق می گويد در حال حاضر هيچ بحران انسانی وجود ندارد، اما مسئولان و متحدان آنها در ائتلاف آماده هستند در هر وضعيتی که ممکن است بوجود آيد به مردم کمک کنند.

s