مان موهان سينگ، نخست وزير هند به سفری چهار روزه به هلند و گفت و گو با رهبران آن کشور و اتحاديه اروپا و نيز بازرگانان اروپائی ادامه می دهد.

روز دوشنبه، سينگ و نخست وزير هلند، که کشور او رياست ادواری اتحاديه اروپا را بر عهده دارد، موافقت کردند آنچه را يک مشارکت استراتژيک بين هند و اتحاديه اروپا ناميدند، تشکيل دهند.

در اين ديدار، سينگ گفت هند و اتحاديه اروپا متحدانی طبيعی هستند و اضافه کرد آنها بر همکاری عليه تروريسم، گسترش جنگ افزار کشتار جمعی و تقويت مناسبات تجاری خواهند افزود.

R