دکتر سيامک شجاعی، استاد اقتصاد در ايالت نيوجرسی آمريکا و کارشناس مسايل اقتصادی جهان، در اين برنامه مسايل زير را مورد بررسی قرار می دهد:

1 - آينده اقتصادی آمريکا، پس از پيروزی پرزيدنت بوش.

2 - چه رابطه ای بين پيروزی پرزيدنت بوش و بالا رفتن بهای سهام وجود دارد؟