دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، به سوالات خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون طرح جنگی سازی بودجه کشور و عدم همکاری با سازمان بين المللی انرژی اتمی که در مجلس شورای اسلامی هفتم مطرح شده پاسخ می دهد.