سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی اعلام داشت در حمله نظامی اخير اسرائيل در شمال غزه ۱۰۷ فلسطينی کشته شده و حدود ۷۰۰ نفر ديگر بی خانمان شده اند. گزارش جديد توسط مؤسسه امداد سازمان ملل متحد، که وظيفه رسيدگی به وضعيت آوارگان فلسطينی را بر عهده دارد، انتشار يافته است. به موجب اين گزارش، تهاجم نظامی اسرائيل طی ۱۷ روز بيش از سه ميليون دلار خسارات مالی ببار آورده است.

اسرائيل اين تهاجم را در روز بيست و نهم سپتامبر با هدف جلوگيری از حملات خمپاره ای ستيزه جويان فلسطينی به شهرکهای يهودی نشين آغاز کرد. هفته گذشته پس از آنکه مقامات اسرائيلی اعلام داشتند هدف از تهاجم نظامی حاصل آمده است، اين تهاجم متوقف شد. اسرائيل هنوز واکنشی در برابر گزارش سازمان ملل متحد ابراز نداشته است.

امروز جمعه، ستيزه جويان فلسطينی با آتش خمپاره شهرکهای يهودی نشين در جنوب باريکه غزه را هدف قرار دادند. اين حملات در پی کشته شدن عدنان الغول، يکی از رهبران شاخه نظامی حماس که تخصص او بمب سازی بود انجام گرفت. عدنان الغول روز پنجشنبه هنگاميکه با اتومبيل سفر می کرد هدف دست کم يک موشک اسرائيلی قرار گرفت. همچنين امروز در غزه يک مرد فلسطينی در حمله هوايی اسرائيل کشته شد.

s