دکتر سيامک شجاعی، استاد اقتصاد در ايالت نيوجرسی آمريکا و کارشناس مسايل اقتصادی جهان، به سوالات خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون گزارش اخير سازمان بين المللی شفاف سازی در برلين که به شيوع فساد در کشورهای در حال رشد اشاره کرده است توضيحاتی می دهد. به مشروح اين گفتگو توجه فرمائيد.