دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، به سوالات خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون موضع گروه های موسوم به «دوم خرداد» پس از اعلام انصراف مهندس مير حسين موسوی از شرکت در انتخابات رياست جمهوری اسلامی ايران پاسخ می دهد که توجه شما را به آن جلب می کنيم.