. مسئولين بيمارستان می گويند 3 نفر در جريان حملات هوائی شنبه کشته شدند.

در همين حال، ارتش آمريکا خبر از سقوط 2 هليکوپتر خود در جنوب شرقی بغداد داده است. در جريان اين حادثه 2 سرباز کشته و 2 سرباز مجروح شدند.

ارتش ايالات متحده اضافه کرد 4 سرباز آمريکائی و مترجم آنان روز جمعه در يک حمله انتحاری در شهر قائم، در نزديکی مرز سوريه جان خود را از دست دادند.

ظاهرأ بمنظور بروز خشونت بين مسيحيان و مسلمانان ، شورشيان در 5 کليسای مسيحيان در بغداد بمب گزاری کردند . مقامات می گويند به کسی آسيبی نرسيد.

شورشيان با راکت و خمپاره به يک بيمارستان و هتل نيز حمله کرده که در نتيجه يک کارکنان بيمارستان کشته شد.

a