روز سه شنبه در مسابقات قهرمانی بسکتبال اميدهای آسيا، تيمهای ايران و لبنان در استاديوم ورزشی آزادی در تهران بازی کردند. تيم ايران با نتيجه ۵۲-۸۱ به پيروزی نائل شد و بمرحله نيمه نهايی راه يافت.

حامد حدادی سانتر تيم ايران که ارتفاع قامتش ۱۷/۲ متر است با کسب ۲۵ امتياز و ۱۲ بازگشت توپ از تخته بعنوان بهترين بازيکن اين مسابقه برگزيده شد.

تيم چين نيز به نيمه نهايی راه يافته است.