دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، به سوالات خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون نکات زير پاسخ می دهد:

1 - استيضاح و برکناری وزير راه و ترابری دولت جمهوری اسلامی ايران

2 – استعفای معاون رياست جمهوری ايران