دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، به سوالات خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون نکات زير پاسخ می دهد:

1 - گفته های ضد و نقيض مقامات رژيم جمهوری اسلامی در مورد برنامه های اتمی ايران

2 – الويت های سفر نخست وزير عراق به بريتانيا و ايالات متحده آمريکا