دولت ونزوئلا می گويد در شبيخونی به يک واحد گشت نظامی و کارمندان شرکت نفت دولتی در نزديکی مرز کلمبيا، شش سرباز و يک مهندس نفت کشته شدند.

وزير دفاع ونزوئلا روز شنبه گفت در اين حمله يک سرباز و يک مهندس ديگر نيز زخمی شدند.

او حاضر نشد مهاجمان را معرفی کند، اما اين ناحيه در گذشته صحنه زدوخوردهائی بين ارتش ونزوئلا و چريک های کلمبيا و نيروهای شبه نظامی بوده است.

a