دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، به سوالات خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون نکات زير پاسخ می دهد:

1 - پايان اجلاس شورای حُکام آژانس بين المللی انرژی اتمی

2 – برکناری اسماعيل خان، والی هرات