وزير امور خارجه چين با ملک فهد پادشاه و شاهزاده عبداله، وليعهد عربستان سعودی ملاقات کرده است.

سخنگويان دو طرف می گويند مذاکرات آنها بر گسترش و بهبود مناسبات بين پکن و رياض متمرکز بود.

در اوائل سال جاری، شرکت نفت دولتی چين – سينو پک – قراردادی برای اکتشاف گاز در منطقه صحرائی عربستان سعودی، که رُبع خالی ناميده می شود، امضا کرد.

R