در برنامه امروز زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده، روزنامه نگار و تحليل گر مسائل سياسی در پاسخ به سؤالات بهروز عباسی سخنان آقای محسن رضائی، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و کوشش های اعضاء مجلس اسلامی برای استيضاح وزراء آقای خاتمی را مورد بررسی قرار می دهد