زنده ياد خانم عصمت باقرپور با نام هنری « دلکش » چهارشنبه شب در سن ۷۹ سالگی در بيمارستانی در تهران به مرگ طبيعی درگذشت.

راديو صدای آمريکا ضمن تسليت به مردم و جامعه هنری ايران، به مناسبت درگذشت اين بانوی آواز ايران گفتگويی با آقای پرويز ياحقی، آهنگ ساز و نوازنده چيره دست ويلون انجام داده است.