در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر مسايل سياسی در پاسخ به سئوالات بهروز عباسی از بخش فارسی صدای آمريکا، گزارش سازمان بين المللی انرژی اتمی درباره فعاليت های اتمی ايران و مقابله با تروريسم در عراق و خاورميانه را مورد بررسی قرار می دهد.