دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، به سوالات خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون نکات زير پاسخ می دهد:

1 - سخنان پرزيدنت بوش، سناتور جان ادواردز کانديدمعاونت رياست جمهوری از حزب دمکرات آمريکا، و اظهارات وزيؤ خارجه کانادا درباره کارنامه رژيم جمهوری اسلامی ايران

2 – نتايج سفر معاون نخست وزير عراق به تهران