دادگاهی در يمن مردی را به مرگ و ۱۴ نفر را به زندان محکوم کرده است، آنها در دست داشتن در يک سلسله حملات و توطئه های تروريستی در سال ۲۰۰۲ از جمله منفجر کردن يک نفتکش فرانسوی مجرم شناخته شدند. گفته می شود ۵ نفر از ۱۵ ستيزه جويان عضو شبکه تروريستی القاعده هستند. يک مرد هنوز فراری است.

افزون بر حمله به نفتکش، که در آن يک ملوان جانسپرد و ۹۰ هزار بشکه نفت به خليج عدن ريخت ستيزه جويان به توطئه چينی برای کشتن سفير آمريکا در يمن متهم بودند.

K