در زدوخوردهائی که در جريان يک اعتصاب عمومی بين مردم و پليس در بنگلادش درگرفت، دست کم ۵۰ نفر زخمی شدند. گزارش های محلی حاکی است پليس برای متفرق ساختن جمعيت در شهرهای نزديک داکا پايتخت بنگلادش به تيراندازی هوائی پرداخت و از باتون استفاده کرد.

اعتصاب که به دعوت حزب عوامی ليگ و در اعتراض به حمله هفته گذشته به يک گرد همائی برپا شده بود، بستن مدارس، فروشگاه ها و مراکز بازرگانی را موجب شد. در آن حمله، که هنگام سخنرانی شيخ حسينه رهبر عوامی ليگ صورت گرفت، 20 تن کشته شدند. عوامی ليگ خواهان استعفای خالده ضياء نخست وزير و دولت او که آنرا به فساد متهم می کند، شده است.

K