گال فريدمن ورزشکار اسرائيلی مدال طلای موج سواری با بادبان مردان در مجموع امتيازات را کسب کرد.

از سال ۱۹۵۲ اسرائيل در دوازده المپيک فقط يک مدال نقره و سه مدال برنز کسب کرده بود که فريدمن در سال ۱۹۹۶ مدال برنز گرفت.

نيکولا کاکلاماناکيس از يونان مدال نقره و نيک دمپسی از بريتانيا برنز اين رويداد را کسب کردند.

در مسابقات زنان فاستين مره از فرانسه مدال طلا و ين جيان از چين و الساندرا سنسينی از ايتاليا بترتيب مدالهای نقره و برنز اين رويداد را بگردن آويختند.