دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، به سوالات خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون نکات زير پاسخ می دهد:

1 - گفته های آقای حداد عادل رئيس مجلس شورای اسلامی در مورد نقش ائمه جمعه در انتخابات آينده رياست جمهوری ايران

2 – سرمقاله روزنامه کيهان که آمريکا را در عراق گروگان جمهوری اسلامی می داند