تيم شنای آزاد امدادی ۴ در۱۰۰ متر زنان آمريکا قديمی ترين رکورد اين رشته را شکست. تيم آمريکا ناتالی کافلين، کارلی پايپر، دنا وولمر و کاتلين ساندنو مسير مسابقه را در ۷:۵۳:۴۲ شنا کردند.

اين زمان، ۲:۰۵ ثانيه سريعتر از رکورد قبلی است که ۱۷ سال پيش در سال ۱۹۸۷ در استراسبورگ در فرانسه بجای گذاشته شد.