دوره هفتم مجلس شورای اسلامی طرح های مجلس ششم مبنی بر خصوصی کردن بانکها و صدور جواز برای باز کردن شعب بانکهای خارجی در ايران را رد کرد. و به گفته کارشناسان کوشش برای اصلاح اقتصاد کشور با شکست مواجه شد. دکتر سيامک شجاعی، استاد اقتصاد در ايالت نيوجرسی آمريکا و کارشناس مسايل اقتصادی جهان، اين مسئله را مورد بررسی قرار داد.