پرچمدار هيئت ورزشی آمريکا در آئين های گشايش مسابقات آتن، دان استيلی Dawn Staley سه بار عضو تيم المپيک آمريکا و دو بار برنده مدال طلای المپيک است.

استيلی که بازيکن بسکتبال است با آرای کاپيتان های تمام تيمهای آمريکا برگزيده شد و می گويد بسيار مفتخر است که انتخاب شده است.

استيلی کاپيتان تيم بسکتبال زنان آمريکا در عين حال عضو تيمهای قهرمان بسکتبال زنان آمريکا در المپيک های ۱۹۹۶ و ۲۰۰۰ بود و نيز حمل کننده مشعل المپيک در المپيک ۱۹۹۶ آتلانتا بود.

استيلی که ۳۴ سال دارد سرمربی تيم بسکتبال زنان در دانشگاه تمپل می باشد.