رئيس سازمان کشورهای صادر کننده نفت، اوپک، می گويد سازمان برای تثبيت قيمت های نفت با توليدکنندگان غير اوپک گفتگو خواهد کرد.

پورنومو يوسجيانتورو Purnomo Yusgiantoro رئيس سازمان اوپک می گويد گفتگو با کشورهائی که عضو اوپک نيستند، نظير روسيه و آنگولا ، ممکن است ماه آينده آغازشود.

قراراست ۱۱ عضو اوپک برای بررسی شرايط بازار نفت و سطح توليد، در نيمه ماه سپتامبر آينده اجلاسی در وين تشکيل دهند.

اوپک حدود ۴۰ درصد نفت مورد نياز جهان را تأمين می کند و بيشتر ذخائر شناخته شده جهان را در اختيار دارد.

s