در حاليکه سه روز بيشتر تا آغاز بازيهای المپيک تابستانی در آتن پايتخت يونان باقی نمانده است، جنيفر کاپرياتی تنيس باز آمريکايی و قهرمان پيشين المپيک از شرکت در اين رويداد کناره گيری کرده است.

کاپرياتی دچار آسيب ديدگی زردپی پشت زانو شده است و بهمين دليل در مسابقات آتن حضور نخواهد يافت. تنيس باز ۲۸ ساله آمريکايی در المپيک ۱۹۹۲ بارسلونا در اسپانيا صاحب مدال طلا شد ولی در المپيک های ۱۹۹۶ و ۲۰۰۰ شرکت نکرد.

جنيفر کاپرياتی در اوايل ماه ميلادی جاری در مسابقات جام راجرز در مونترال کانادا بازی کرد ولی در مرحله يکچهارم نهايی در برابر الينا ليخووتسوا تنيس باز روس شکست خورد. او در ماه ژوئيه گذشته بدليل آسيب ديدگی از شرکت درمسابقات تنيس آزاد "جی پی مورگان چيس" خودداری کرد و در همان حال ابراز اميدواری کرد که بتواند در بازيهای المپيک آتن و نيز تنيس آزاد آمريکا که در اواخر ماه ميلادی جاری در نيويورک آغاز می شود، حضور يابد ولی برنامه هايش بهم خورد.

در کنار مدال طلای المپيک کاپرياتی عناوين قهرمانی تنيس آزاد فرانسه در سال ۲۰۰۱ و تنيس آزاد استراليا را در سالهای ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ کسب کرده است.

مسابقات تنيس المپيک آتن روز يکشنبه آينده آغاز می شود.