ماموران دولت آمريکا در ايالت نيويورک دو مرد را به اتهام کمک به تروريسم دستگير کرده اند. آنها متهم هستند که با پولشوئی برای يک مامور فدرال که خود را به لباس يک تروريست خريدار يک موشک متحرک در آورده بود، موافقت کردند. به گفته مقامات انتظامی، آنها با انصار الاسلام، وابسته به القاعده نيز ارتباط دارند.

دو مرد ياسين محی الدين عارف و محمد مشرف حسين، امامان مسجدی در شهر آلبانی معرفی شده اند و در جريان حملاتی به خانه های آنها و مسجد در شامگاه چهارشنبه دستگير شدند.

فرماندار نيويورک می گويد دستگيری ها در پی يک سال تحقيق صورت گرفت.

R