يک کاميونران ديگر ترک در عراق کشته شده است. مقامات ترکيه و بستگان مرد می گويند جسد عثمان علی سان، که به ضرب گلوله کشته شده بود، در غسالخانه ای در شهر موصل در شمال عراق شناسائی شد.

از روز دوشنبه ، او دومين راننده ترک است که در عراق کشته می شود. گزارش می رسد دو راننده کاميون ديگر ترک در عراق مفقود هستند، اما سرنوشت آنها نامعلوم است.

R